Poslovni partnerji

“Sandija sem spoznala kot predavatelja, saj je za Mercator izvedel številna izobraževanja iz področja vodenja, čustvene inteligentnosti, podajanja povratne informacije in učinkovitega upravljanja s časom. Vloga predavatelja mu je pisana na kožo, saj na delavnicah s svojim pristopom in načinom dela ustvari sproščeno vzdušje ter na praktičen, zanimiv in tudi zabaven način predstavi vsebino. S prepričljivim nastopom poskrbi, da pozornost udeležencev niti za trenutek ne odtava stran.
Sandi Kofol je prijeten sogovornik, odličen predavatelj in zanesljiv poslovni partner.”

Nataša Jelovčan

Pomočnica direktorja sektorja za kadre in splošne zadeve

MERCATOR, d.d.

 

“Gospoda Sandija Kofola sem spoznala pred nekaj leti, ko je za Zdravstveni dom Idrija vodil delavnice o komunikaciji. S sodelavci smo ga doživeli kot toplo, dostopno in prijazno osebo. Skozi delavnico nas je popeljal v sproščenem vzdušju, brez predsodkov o tem, kaj je prav ali narobe, in nam dopustil, da smo ob koncu dneva sami poiskali prave odgovore.

Menim, da bo gospod Sandi s svojo toplino znal pristopiti k sočloveku v stiski in ga popeljati do najboljše rešitve njegovih težav.”

Urška Močnik, dr.med. in mag. posl. in ekon. ved

Direktorica

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

 

“Gospoda Kofola sem spoznala kot predavatelja, ko smo se s sodelavci udeležili treninga ”Delo s težavnimi strankami”. Zanimivo področje, ki pa ga je g. Kofol še oplemenitil s svojim načinom podajanjem informacij. Trening mi je ostal v spominu, tako po pridobljenih veščinah, kot tudi po tem, da smo se ob izobraževanju zabavali. Sandija odlikuje strokovnost, sposobnost ”aktivacije” udeležencev ter humor,ki je sprostil ozračje v katerem je potekalo izobraževanje. Menim, da je s svojo prepričljivostjo, razorožil tudi tiste, ki niso verjeli, da obstaja ”recept” za težavne stranke.”

Nataša Plementaš

Direktorica kadrovske službe

PRO PLUS

 

“G. Sandija Kofola sem prvič srečala pred leti, ko je vodjem v službi predaval, kako naj postanejo in ostanejo vodje. Zanimiva izhodišča in nepisan recept do cilja sta prisilila vse, da so začeli razmišljati, zakaj so eni bolj uspešni od drugih. In tako začeli z analitičnim pristopom in iskanjem čim boljših rešitev vlagati vase. Če je g.Kofol dosegel, kar je želel, verjetno ne ve, vemo pa prisotni, da je to predavanje naredilo vodje bolj vodje.

Naslednjič sem ga srečala, ko je sodelavkam in sodelavcem predaval, kako komunicirati z nasilnimi osebami in kako se osebno ne vpletati v konflikte, predvsem ne vpletati svojih lastnih čustev. Ostati v profesionalnem odnosu kljub verbalnemu napadu druge osebe je težko, v zdravstvu pa je to pravzraprav nuja. Ravno zato je potrebno poznati okvire, znotraj katerih se gibamo in  odraz čeprav G. Kofol ne podaja receptov, prikaže pa možnosti, kako izbrati pravo pot, kar  prepusti posamezniku. Tako dovoli, da se lahko vsak najde , izrazi in doseže cilj po svoje.”

doc. dr. Tonka Poplas Susič

Strokovna vodja

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

 

“Delo z ljudmi je zelo zahtevno področje. Še posebej pri vodenju je zelo pomembno obvladovanje nekaterih veščin in znanj, ki nam pomagajo, da se lahko znajdemo tudi v najbolj zapletenih razmerah. Ljudje reagiramo, kakor nam velevajo naša čustva, zato se moramo v področji pozitivnih in negativnih čustev temeljito poglobiti. To pa lahko uspešno naredimo ob pomoči strokovnjaka kakršen je Sandi Kofol. Deluje izjemno umirjeno in se je sposoben poistovetiti s kakršnimkoli problemom. Svoje strokovno znanje uspešno prenaša v rešitev problema z usmerjanjem sogovornika ali skupine, da sami pridejo do novega spoznanja ali končne rešitve.”

Bojan Vernig

Generalni direktor

TPV JOHNSON CONTROLS

 

“Sandi je predavatelj, ki zadane žebljico na glavico. Ravno prav besed, da ne razredči sporočila.  V svojem razgovoru z udeleženci z aktivnim poslušanjem hitro analizira in identificira jedro problema ter na prijazen in neagresiven način sogovornika/e sooči z njim in strukturirano svetuje nadaljnje akcije.
Na koncu pri človeku uspe napraviti premik.  Tako se naredi korak naprej v realnem vsakdanu, kjer  sicer težko uidemo ustaljenim vzorcem in navadam.”

Alenka

 

“Življenje vas lahko zanese ob čeri, bučno in močno, včasih boleče. Pa vendar lahko poiščete sidrišča in jadra usmerite tako da vas bo peljalo v pravo smer. Sandi vas bo ob tem vodil, ne bo vam ponujal odgovorov, temveč postavljal vprašanja tako, da boste odgovore našli sami. Odlikuje  ga strokovni pristop, čut za človeka, pripravljenost  poslušati in slišati.

Kot predavatelj poskrbi za primerno skupinsko dinamiko, prijetno vzdušje za osvajanje novih spoznanj ali pa ozaveščanje spoznanj, ki so globoko skrita. Delo v skupini je načrtovano, prilagaja pa se toku dogajanja in poskrbi za uravnoteženost aktivnosti vseh udeležencev.”

 Nelida